آیادرسیستم حرکتی-گفتاری ومغزی افرادمبتلا به لکنت مشکلی وجوددارد؟

آیادرسیستم حرکتی-گفتاری ومغزی افرادمبتلا به لکنت مشکلی وجوددارد؟

یک مطالعه تحقیقاتی که درسال1394 دریک دانشگاه ایران بین 25 پسر دوزبانه(آذری-فارسی) مبتلا به لکنت شدید، 23 پسرغیرلکنتی دوزبانه(آذری-فارسی)،و21 پسرغیرلکنتی تک زبانه(فارسی زبان) درمحدوده سنی 6 تا 10 سال درخصوص ویژگیهای آکوستیکی گفتارشامل فرکانس پایه،شدت صوت،دامنه تغییرات شدت صوت،دامنه تغییرات فرکانس پایه وزمان شروع آواسازی انجام شد،نشان داد تفاوت معناداری ازلحاظ پارامترهای فوق بین افرادلکنتی وغیرلکنتی (البته دررده سنی فوق)وجودنداردواین یافته مویدعدم وجودمشکل درسیستم حرکتی-گفتاری ومغزی افرادمبتلا به لکنت است.

نوشته:گفتاردرمانگر، محقق وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1

ارسال دیدگاه